Co znamená bezpečností fólie a co znamená ochranná fólie?

Bezpečnostní fólií se rozumí taková fólie, která umí splnit normu ČSN EN 356. Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zasklení, určená k tomu, aby po krátké časové období odolala působení síly, což spočívá ve zpoždění vniknutí předmětů a/nebo osob do chráněného prostoru. Norma klasifikuje výrobky pro bezpečnostní zasklení do kategorií odolnosti proti působení síly. Jedná se tedy o fólie namísto bezpečnostních skel, které sníží riziko rozbití, vniknutí a napadení. 
Ochrannou fólií se rozumí taková, která zajistí ochranu před vysypáním skla či před poraněním osob. V případě poškození skla opatřeného touto fólií, sklo sice popraská, ale díky fólii, která je na něm nainstalovaná, dojde k zamezení vypadnutí ostrých střepů a tím i následnému pořezání.
Back to Top