O kolik stupňů se mi sníží teplota v interiéru po instalaci okenní fólie?

Tepelný rozdíl před nainstalovanou fólií a po její instalací se obvykle pohybuje kolem 5 o C, některé typy dokáží s nížit teplotu i o více jak 10 o C. Rozdíl je ale závislý na ztmavení fólie, její účinnosti, ale také na technických vlivech budovy. Snížení teploty ovlivňuje například tepelná izolace fasády budovy, tepelná izolace střechy budovy aj.
Back to Top