Mohu aplikovat autofólie na přední skla u řidiče či na čelní sklo?

Dle rozhodnutí Ministerstva dopravy – Odbor provozu na bočních sklech sloužících k výhledu z místa řidiče nesmí být po úpravě skel celková propustnost menší než 70 %. Díky novým výrobním technologiím, kdy vozidla z výroby již mají procentuální ztmavení, nelze na tato skla aplikovat jakoukoliv ztmavenou fólii. Zatemňovací pásy na čelním skle vozidla je možné aplikovat, ale nesmí zasahovat do výhledu řidiče. Minimální povolená propustnost je 85 %. V případě instalace čelního pruhu, může tento pruh být instalován pouze v pásu o šířce cca 100 až 150 mm, dle konstrukce vozidla, a to vybranými schválenými typy autofólií.
Back to Top