Jaká je životnost autofólie instalované na voze?

Životnost autofólí je závislá na různých faktorech, ať už se jedná typ autofólie , druhu výrobce, typu skla apod. Životnost námi nabízených autofólií přesahuje více jak 10 let. Někdy se může jednat i o její dvojnásobek. Pokud instalovaná fólie je již pop své životnosti, může zblednout či se začne narušovat její
struktura.
Back to Top