Jak mohu okna s aplikovanou fólií udržovat?

Okna, která jsou opatřena fólií se ošetřují jako běžná skla bez fólie. Doporučujeme očištění pomocí jarové vody či lihového čističe s použitím měkkého, čistého hadru či měkkého ubrousku. Na fólie nepoužívejte látky s obsahem čpavku, acetonu, benzínu či ředidlové přípravky.
Back to Top